EzintshaIsiko

BUKA: Ingane ifike ngebhokisi lomngcwabo emcimbini

Seyisuse umsindo ividiyo yengane efuna umatikuletsheni efike emcimbini wesikole ihamba ngemoto ethwala izidumbu. 

Yize kungakaqinisekiswa, kuvela ukuthi lo mfundi ngowaseWyebank High School, ngaphandle kancane kwasePinetown, eThekwini. 

Abanye abafundi bayahleka bashaye nezandla ngesikhathi kufika lemoto emcimbini owaziwa ngeMatric Dance, okuwumgidi wokubungaza abafuna umatikuletsheni. 

Le ngane yentombazane yomdabu waseNdiya ibe seyimemfuka phakathi ebhokisini, kuchwaze ozakwabo. 

Seziningi ke izimpikiswano ngalesi senzo sale ngane, abanye bethi izakhela ibhadi kanti abanye bati ibizidlalela nje futhi akonakalanga lutho. 

Zibuke emfundi wethu, nansi ividiyo ngezansi: