EzintshaImicimbiUMaskandi

Igcokama Elisha lidube iTheku lisola ukungahlonishwa

UMthandeni Manqele, odume ngeGcokama Elisha noma u-SK kuMaskandi, usenqume ukungabe esaqhubeka nemicimbi kaMaskandi yaseThekwini ngenxa yezizathu yezokuphepha. 

Lesi sihlabani sikaMaskandi esidume ngengoma ethi Paris muva nje, sithi sivamise ukuthola izinsongo uma sinandisa emicimbini ekuleli dolobha. 

Ngakho-ke, uzokugwema ukwamukela uma ecelwa ukuzoonandisa emicimbini ekuleli dolobha.

Lokho kuze kube yilapho isimo sishintsha, futhi anikezwe inhlonipho emfanele.

Embhalweni omude awufake ekhasini lakhe kuFacebook muva nje, uMthandeni ucacise izizathu zakhe. 

“Ngenkulu inhlonipho ngicela ukubuza kobhuti… bahleli bemicimbi kaMaskandi eThekwini nisalifakelani igama lami emicimbini yenu ngoba niyazazi nithengisa ngegazi lami na?

“Ingane engakhali ifela embelekweni bafowethu, uma ngingazikhulumeli mina uyoduka umlando.

“Nibona ukuthi imnandi yini lento eniyenza kubalandeli bami nasezinganeni zami uma ningihlukumeza kanje emicimbini yenu unyaka nonyaka kanti anisadeli yini?,” kubuza yena. 

UMthandeni ubalule ukuthi ujwayele ukubhukhwa ngaphandle kweKwaZulu-Natal nakwamanye amazwe, kodwa abakaze bakhale ngesimo sakhe sengqondo. 

Ubona sengathi kunombimbi oluhlanganele ukungcolisa igama lakhe. 

Cishe lapha ubekhuluma ngesehlakalo sakamuva lapho axoshwa khona esesesteji, kwathiwa akadilike waze waphelezelwa ng‘fusegi’ uma esehamba. 

“Ngicabanga ukuthi Sekuyisikhathi manje sokuthi ngithathe isinqumo esiphephisa mina nabalandeli bami beqiniso la. 

“Ngeke ngisaba yingxenye yaleya mcimbi kaMaskandi yaseThekwini kuze kube ngithola ukuhlonishwa okungifanele.

“Lokhu ngikusho ngenhlonipho ngoba ngifuna ukuthula emoyeni wami… Ngiyabonga.”