EzintshaOsaziwayoUmabonakude

Usesabela impilo yakhe umlingisi oveze ukucwaswa

Ukuphumela kukaBrenda Ngxoli obala ngokuthukwa kwakhe, abizwe ngeKa###r nguzakwabo sekumenze wathola izinsongo. 

Yize engashongo ukuthi lezi zinsongo zithini futhi zivela kubani, kodwa uthe uma kwenzeka okuthile kuye akobhekwa uzakwabo ongumlingisi, uDavid James.

UBrenda ubhale kwi-Instagram yakhe ngokuhlukumezeka abhekana nakho kuqoshwa ifilimu, iSew Winter To My Skin.

Ngemuva kokubika lokhu kuthukwa kwakhe, inkampani ebiqopha le filimi yazama ukuyinyathela le ndaba. 

“Sengingaqinisekisa manje: Nginamandla ngaphezu kwawo wonke amagama amabi akhuluywe ngami. 

“Ngesikhathi ngishutha le filimu, ngabizwa ngeKaffir Meit nguzakwethu omhlophe.

“Sasingaxabananga futhi akekho owayesukele omunye. Empeleni nje sasizwana. 

“Lokhu kwenzeka phambi kwabantu abaningi… Iningi labo kwakungabamhlophe abebezolingisa isiqephu sasenkantolo.”

Uthe yize lesi sehlakalo senzeka kubuka wonke umuntu, akazange athathelwe zinyathelo lo mlingisi womlungu. 

“Baswela amagama ngenxa yokumangala. Ngahala usuku lonke. Akukho okwenzeka kulo zakwethu. 

“Igama lami lingcolisiwe kule minyaka embalwa edlule, ngazithulela nje… Hhayi manje.” 

Ube eseveza ukuthi uma kukhona okwenzeka kuye noma enganeni yakhe, kuyomele kubuzwe kuye uDavid James. 

“Hhey wena Kaffir Meit, washo kanje kimi sisendaweni okwakuqoshwa kuyo iSee Winter To My Skin.

“Uma kukhona okwenzeka kimi noma enganeni yami… Igama lakhe uDavid James. 

“Namuhla ngiyakhuluma ngalento ngoba angiyisayinanga inkontileka yokuthi ngingakhulumi ngalolu daba. 

“Abammeli benkampani eyayiqopha le filimu abakwazanga ukungiphoqa ukuyisayina. 

“Kwala ngisho sekubanjwe umholo wami, angizange ngigobe,” kuchaza uBrenda. 

“Ngagcina ngikhokheliwe sekudlule izinyanga eziningi. Ngangingazange ngibahluphe ngokubuza ukuthi angikhokhelwa ngani. 

“Njengoba ngike ngasho… Ngeke ngivalwe umlomo. Ngahluphela uZibandlela wonke ngingenamali… Bengihluphekela inamuhla.”