EzintshaOsaziwayo

Ugadle kwazwela uThenjiwe kwabakuleli ‘ehlekisa’ eNigeria

Usequbule ukukhuluma wazakhela nesigcwagcwa usomahlaya wakuleli uThenjiwe Moseley ngesikhathi ehlekisa ngamadoda eseNingizimu Afrik eNigeria.

UThenjiwe, oneminyaka engu-46, ubeqhulula amahlaya emcimbini abemenywe kuwo kuleliya lizwe eliseNyakatho ye-Afrika. Uyivule ngokuncoma amadoda akhona.

“Kwakuhle ukubona amadoda aseNigeria. Nisenhlanhleni bantu besifazane balapha ngoba amadoda wenu ondlekile, anemizimba emihle. 

“ENingizimu Africa amadoda akhona akhuluphele ngokweqile,” kusho lo somahlaya.

“Kwesinye isikhathi uma ubuka indoda yomZulu ikhumulile, umane ungazi noma kufanele uyenzele umcimbi wokubongela ngokuthi ikhulelwe noma noma uyithengele u-bra.” 

Uqhubekile ngokugadla emadodeni akuleli, ethi awafuni ukuzimela nokusebenza kanzima. 

“Ngingowase Ningizimu Afrika, ngiyazi amadoda akhona angamavila. 

“Kuyintokozo kimi ukubona abesilisa abamnyama begqoke amasudi beya emsebenzini.

“ENingizimu Afrika ungasho izinto ezimbili kuphela uma ubona owesilisa egqoke isudi emnyama… 

“Kungaba yingoba esefile (usebhokisini) noma uyovela enkantolo njengomsolwa,” kuqhuba yena ehlekisa.

UThenjiwe uphinde wagadla kulabo abaphuza utshwala ngokweqile.

“Ngiyazi ukuthi nihlezi nikhalaza ngokuthi abantu baseNingizimu Afrika baphuza kakhulu, lokho akusilo iphutha lethu kodwa elabelungu. 

“Kuhle kakhulu ukuba kwelinye izwe lapho bengekho khona. 

“Abelungu basifica siziphilela kahle baletha imfundo, ngokothisha wami weChemistry, utshwala yisisombululo,” kuqhuba yena.

Umbhali wezincwadi kuleli ohlonishwayo uNathi Oliphant umgxekile lo somahlaya wathi kuningi okumele akufunde ku-Innocent Masuku ekubeni inxusa lakuleli. 

UMasuku usanda kwenza ezibukwayo eBritain ohlelweni iBritain’s Got Talent waphinde wakhuluma kahle.