EzintshaUmabonakude

Usemtholile owesihlanu uMseleku, umlingisi wodumo lweTV

UMusa Mseleku, odume ngesithembu sakhe sabafazi abane, uselungiselela ukuthatha owesihlanu. 

Osondelene naye udalule lezi zindaba kwabeZiMoja, ethi le ntokazi ezoba ‘ngunamba fayfi’ umlingisi uNtokozo ‘Goldivah’ Mzulwini. 

UNtokozo ungumculi, umdansi nomlingisi. Udlale indawo kaLindiwe Msweli onguweta emdlalweni Imbewu: The Seed kwi-e.tv. 

Uphinde walingisa emdlalweni, Uzalo noMkhokha: The Curse. 

“Kuyashaqisa ngoba usemncane,” kudalula umthombo. Bengingalindele ukuthi uzovuma isithembu.” 

UNtokozo wazalelwa eThekwini wenza izifundo zeDrama and Theatre eDurban University of Technology (DUT). 

Wathola ingane yakhe yokuqala esemncane. Umthombo uthi uMseleku usemethulile kwabanye abafazi bakhe. 

“Usemazisile uNtokozo kubo namanye amakhosikazi akhe asehlanganile naye. 

“Kodwa usazama ukumbheka ukuthi uzongena yini ekhaya. Akukakabi semthethweni kodwa sebeqalile ukushutha naye ohlelweni lwabo.” 

UMseleku uqale ukuvela emehlweni omphakathi ngohlelo oluveza ubunjalo bempilo yakhe nomndeni, Uthando Nesethembu. 

Umthombo uqhube wathi umndeni ubusekomkhulu lakwaMseleku eMzumbe muva nje, naye uNtokozo ekhona.

“Naye useke wahlangana nezingane kanti uhlela ukuba nezakhe izingane ukuze andise umndeni. 

“UMseleku umthandile impela, akazisoli ngokukhetha yena.” 

UMseleku akatholakalanga ukuba aphawule. Enamahloni futhi egigitheka lapho ebuzwa ngezindaba zothando, uNtokozo utshele iZiMoja ​​ukuthi ngeke akwazi ukukhuluma ngalolu daba. 

“Hhayi ukuthi angivunyelwe ukukhuluma ngakho, kodwa angicabangi ukuthi ngiyafuna ukwenza lokho, okwamanje,” esho egigitheka. 

Uyaphika ukuthi usayine incwadi emvimbela ukukhuluma ngalolu daba. 

Amakhosikazi kaMseleku akubeke kwacaca ukuthi awamfuni unkosikazi wesihlanu ngesikhathi lolu daba lukhulunywa ohlelweni lwakhe. 

KuThando Nes’thembu, uMseleku ubebukeka ejabule namakhosikazi akhe oMaCele, uMaYeni, uMaKhumalo noMaNgwabe. 

Kodwa kwadingeka ukuthi bavale ngeyesihlanu isivumelwano ngoba lokhu kuzomsiza ukuthi afeze inhloso yakhe yokuthi 20 izingane.