EzintshaOsaziwayo

BUKA: Bafanisa ingane yomlingisi noThabo Bester

Bajabule bafa ezinkundleni zokuxhumana kuxoxwa ngendodana yomlingisi wesifazane uSimphiwe “Simz” Ngema efana nesigebengu esalahlwa amacala okudlwengula, uThabo Bester.

USimphiwe “Simz” Ngema unendodana eneminyaka emithathu nosaziwayo waseZimbabwe kodwa osezinze eNingizimu Afrika, uTino Chinyani. 

Ngemuva kokumemezela ukwehlukana kwabo ngoSepthemba 2021, lezi zithandani zabuye zabuyisana. 

Bakhulisa indodana yabo, uTiyani, ngokubambisana, babonisa ukuthandana ngemuva kokwehlukana kwabo kwangaphambilini. 

Ukubuyisana kwabo kwabungazwa esidlangalaleni, uNgema exina abantu ngezithombe zakhe noChinyani bendawonye ezinkundleni zokuxhumana. 

Nokho USimz uzithole esengene obishini ngesikhathi kuvela izinsolo ezithi wake wavakashela uThabo Bester ejele. 

Waqale waziphika lezi zinsolo. Kodwa ngokuhamba kwesikhathi wacacisa ukuthi ukuvakashela kwakhe kwaBester kungoba wayeyofuna inkokhelo yomsebenzi ayemenzele wona akangakhokha. 

Wabe esechaza ukuthi uBester, obuye abizwe ngelikaTK Motsepe, wayemcele ukuba azonandisa kweminye yemicimbi yakhe yosaziwayo kodwa wagcina engamkhokhelanga. 

USimz wakugcizelela ukuthi uBester wamvakashela kanye kuphela ngo-2018 futhi uyasebenzisana nabaphenyi mayelana nobudlelwano babo.

Muva nje kuqale olunye uthuli lwezixhwe ezinkundleni zokuxhumana abantu bekhomba ukufana okukhona phakathi kwendodana kaSimz, uTiyani noBester. 

Baveze izithombe ezikhombisa ukufana kukaBester nale ngane, befanisa izinwele ezinde, ezisontekile, nezalenswelaboya yakwaBester. Buka nasi isithombe ngezansi: