EzemisakazoEzintsha

Kunconywa iJozi FM ngoPenny Ntuli, iGagasi lisha nesobho

Zinyuke ngendlela emangazayo izibalo zabalandeli beJozi FM ngesikhathi umsakazi osematheni kulezi zinsuku, uPenny Ntuli esakaza okokuqala kulo msakazo waseGoli. 

Emahoreni amabili okuqala ohlelo lwakhe, iMid-Morning Chat with Penny Ntuli, iJozi FM yemukele abalandeli abangaphezu kuka-5 000 ekhasini layo likaFacebook. 

Ngasekupheleni kohlelo lwakhe, uPenny ube esemukelwa ngokusemthethweni umpathi wesiteshi uDkt Mpho Mhlongo. 

Uncome ukuzinikela kukaPenny ekufezeni iphupho lakhe lokusakaza, wathi yilokho okwenze baqoke ukumlanda eThekwini. 

Uthe ngesikhathi efika okokuqala ngoMsombuluko, bebenomcimbi wesiteshi emathuneni athile eSoweto la isiteshi sisakazela ngakhona. 

Ngesikhathi bexoxa, uPenny ube esebabaza ubukhulu bamathuba, wathi yena ngakubo basathunela egcekeni. 

Konke lokhu kumchazile uDkt Mhlongo, wathi kuyacaca uPenny usebenze kanzima ukusuka endaweni yasemakhaya, agcine esemsakazweni. 

Ngesikhathi iJozi FM ithola izincomo kubalaleli nabalandeli bezokusakaza, iGagasi ngale belisha nesobho.  

Abalandeli balo ezinkundleni zokuxhumana bebevele balibuze ngoPenny nangeJozi FM noma ngabe lifakeni ekhasini lalo. 

Kukhona la libhale khona ngesimo sezulu, kwabe liziqhathile njengoba belibuzwa ukuthi sinjani isimo sezulu eJozi.