EzemisakazoEzintsha

Kuvela omunye ‘owadlala’ iGagasi njengoPenny Ntuli

Owayengumsakazi wesikhashana kwiGagasi FM, uMrFabulous Ndwandwe useveze ukuzwelana kwakhe noPenny Ntuli osematheni kulezi zinsuku.

UMaNtuli uvezele umphakathi inkontileka abeyinikwa yiGagasi FM obesekuzoba wunyaka wesithathu esebenza kulo.

Ngokwale nkontileka uPenny Ntuli ubezongena ngamaSonto ngo-1 ekuseni kuya ku-5 bese ehola u-R2 800 ngenyanga. 

Uwenqabile lo mholo wabe esekhetha ukushiya kulesi siteshi somsakazi esikhula ngendlela encomekayo. 

Abantu bazwelane naye baze bathelekela iGagasi FM ezinkundleni zokuxhumana belilwisa, abanye bethi ngeke besawulalela lo msakazo. 

UNdwandwe uveze ukuthi yena usezoziqhubekela nokuzipaquzela uma imisakazo isadlala ngabantu ngalolu hlobo. 

“Ngo-2009 nganqoba iVodacom Battle of the DJ’s kwiGagasi FM, ngathola inkontileka nabo,” ubhale kanje uMrFabulous. 

“Inkontileka yami yayibithi ngizokhokhelwa u-R2 500 ngenyanga.

“Inkontileka ngayithatha ngethemba lokuthi izovuselelwa njengoba bebethembisile kanjalo… 

“U-R2 500 wawunganele kodwa nganginethemba lokuthi kwinkontileka yami elandelayo sizophinde sixoxisane.

“Kodwa ngebhadi lelo thuba alizange lifike ngoba inkontileka yami ayizange ivuselelwe futhi angizange ngayithola incazelo ecacile yokuthi kungani ingavuselelwanga.”

UMrFabulous usesebenze emisakazweni ehlukene emincane kusukela lapho kanto owokugcina abekuwo yiNtokozo FM.

Uthi njengoba yena ayehola u-R2 500 eminyakeni engaphezu kweshumi edlule, ubelindele ukuthi seyingcono imali kulo msakazo.

“Manje kuyethusa ngempela ukuthola ukuthi ngo-2024 iGagasi FM likhokhela umsakazi u-R2 800 ngenyanga. 

“Eminyakeni engu-15 edlule bangikhokhela u-R2 500 futhi basakhokha cishe imali efanayo nabethuli babo ngemva kweminyaka engu-15?

“Ngiwuthanda kakhulu umsakazo kodwa uma besakwenza lokhu, ngingase ngipaquze njengoba ngizipaquzela nje ngaphandle komsakazo.

“Ngikufisela konke okuhle Penny Ntuli sisi,” kuphetha le nsizwa kulo mbhalo wayo.