EzintshaImicimbi

Isikhona iQuantum ezowinwa kwiMother of All

Lethulwe ngokusemthethweni iQuantum elizitholwa ozodla umhlanganiso emcimbini iMother Of All Maskandi Festival.

Leli khumbi lethulelwe umphakathi ngoLwesihlanu ebusuku njengoba kuqhubeka ukuvota. 

Lapha kuvotelwa abaculi abazongena ohlwini lwabazonandisa kule ndumezulu yedili lomculo.

Le festivali izoba seMoses Mabhida People’s Park Stadium ngomhla ka-6 kuMbasa ka2024.

Lo mcimbi womculo kaMaskandi uzobe uqala ukuba khona kulonyaka. 

U-Eric Ngobe, ongomunye wabasunguli balo mcimbi uthe lo mcimbi bafuna ube umlando kubaculi.

“Ngalomcimbi sifuna ukuthi umculi athi uma ekhuluma noma ebuka indlela aseyihambile eculweni kaMaskandi abe nento ephathekayo ayizuzile. 

“Inhloso yawo ukuthukukisa abaculi, ikakhulukazi laba okungavamisile ukuthi bathole amathuba,” kuchaza uNgobe.

Kulo mcimbi kuzoqashwa abaculi abangamashumi amathathu abazonandisa futhi okuyibona abazophuma kwiTop 30 evotelwayo.

“Okubalulekile okumele abaculi bakulwele ukuthi igama lakhe livele kwiTop 30 ukuze ezokwazi ukuthi aqashwe. 

“Abaculi kumele baphume bakhankasele ukuvotelwa,” kuchaza omunye wabagqugquzeli balo mcimbi uSandile Ntuli.

Umculi ozothola amavoti amaningi izophindaphindwa kabili imali azoqashwa ngayo. Ukuvotela umculi uthumela umlayezo oyi-SMS onegama lomculi kule nombolo: 44893.

Umlandeli ovote kaningi uzozibeka ethubeni lokuhlomula umklomelo wokuchitha impelasonto eRaddisson Blue Hotel eMhlanga.

Amathikithi ayatholakala eSpar naseComputicket. Amathikithi abiza u-R100, awezicukuthwane abiza u-R1 200 kuya ku-R15 000 itafula labantu abayishumi. 

Ukubhukha amathikithi ungabhalela ku: Info@dlokweinvestments.com noma uxhumane noLuyanda Nduzi kuWhatsApp: 076 114 7229.