EzintshaIthelevishini

Usekhulile uPam Andrews owayekhindela ukunakwa

UPam Andrews, owaziwa ngendawo ayeyidlala kwiRhythm City, useyibuka ngelinye iso impilo kulandela ukuhlanganisa iminyaka engu-40. 

Kwividiyo ayishicilele ezinkundleni zokuxhumana ngoLwesihlanu, uPam Andrews uvule isifuba ngempilo yakhe, wadalula ukuthi manje usefuna ukwelashwa ngokwengqondo ukuze ayeke ukufuna ukunakwa. 

Ecabanga ngeminyaka yakhe yobusha, uPam Andrews uyavuma ukuthi indlela abegqoka ngayo beyingeyinhle, futhi ubeyenzela ukuthi anakwe. 

“Ngangifuna ukuba wonke amehlo aphenduke nami noma kuphi lapho ngiya khona,” kusho yena kule vidiyo. 

“Ngangifuna ukwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyangibona, futhi ngenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu uyangibheka. 

“Nganginomsindo (uma ekhuluma), ngangijwayele nokugqoka lezi zimpahla ezincane,” kusho yena.

Le ntokazi eyake yalingisa nakwiBackstage uveze ukuthi wayengaboni ukuthi lezi zimpahla abezigqoka ziyamhlaza. 

Indlela ayegqoka ngayo yayenza abantu besilisa baphenduke naye, behalela umzimba wakhe owakheke kahle. 

“Ngangithi, ngizogqoka into engafanele futhi ephuma eceleni ukuze wonke umuntu angibuke. 

“Ngangibheka ukuthi ubani ongibhekile futhi ngibale… Kodwa uyazi, ngaleso sikhathi, yilokho okwakungijabulisa,” kusho uPan Andrews.

Kodwa manje usekhulile futhi uthi uma ebheka emuva, uyabona ukuthi kukhona okwakumudla ngaphakathi okwakumenza angazethembi.

Yingakho ayegcina ehalisa ngomzimba wakhe ukuze azibone ebalulekile kubantu abangenadaba naye, kodwa abahalela umzimba wakhe kuphela.