Uncategorized

OweVuma FM uziqhathe nabantu egxeka uMapensela 

Ubungafunga ukuthi uhlokoloze isidleke seziqandi umsakazi weVuma FM, uMankini Mgenge emuva kokuba egxeke umsakazi webhola kwiSuperSport TV, uReginald “uMapensela” Ndlovu. 

UMankini, owenza uhlelo lwasemini ngokubambisana noVanessa Marawa olubizwa ngokuthi iCrush noLova ubhale kwiFacebook emuva komdlalo weBafana Bafana neCape Verde ngoMgqibelo. 

Le nkulumo kaMankini esuse umsindo ibibhalwe kanje: “That Zulu commentator on Supersport is what’s killing media, bro has 0 content it’s just vibes nje..” 

NgesiZulu ubethi, “Umethuli wezemidlalo ngesiZulu kwiSuperSport ungomunye wababulala ezokusakaza, akanayo nhlobo ingqikithi ukulabatheka nje kuphela.” 

Ubuye wasola uMapensela ngokungazi lutho ngabadlali nokuthi akunalwazi aludlulisayo kubabukeli. 

Emuva kwalokho babe sebemnamathela abantu abebephawula ngalo mbhalo wakhe, beveza ukuthi bona bayamthanda uMapensela. 

UPhilani Sothondose Nxumalo uthe: “Awazi lutho ngebhola wena… kuyacaca ukuthi ibhola ulilandele manje ngoba sekudlala iBafana.” 

USimlindile Malunga uthe: “Hlampe (Mhlawumbe) ubuqala ukumuzwa bafo, ayikhona. Inkunzi leya ongeke uyithole yenza imidlalo emincane.” 

UNhlaka Nxumalo yena uthe: “Ayi ngeke bafo angivumi, uReginald uyabazi abadlali bebhola nebhola ngokunjalo. 

“Angaba umuntu wamancoko kodwa umsebenzi wakhe uyawazi futhi uyawushaya… 

“Angikuphikisi okushoyo ukuthi vele singabantu sohlezi sibona ngendlela engafani.”

Omunye ubhale kwiTwitter, enxenxa iVUma FM ukuthi imthathele izinyathelo futhi imphoqe ukuba aphendule. 

“Sanibona eVuma FM, uyabona lenja esebenza lapho sicela ukuthi uma engamtahndi uMapensela avele angamlaleli.

“Thina siyameseka uNdlovu futhi lento ayishilo kumele abuye azoyixolisela…

“Kwanani njengesiteshi kumele nikhiphe isitatimende esicacisayo ngalento.” 

Njengoba bebemusho nje abantu, uMankini naye ubengazibekile phansi eziphendulela kubo bonke abebephawula. 

Uzakwabo kwiVuma FM, uJacinta Ngobese naye ugcine engenelile, ephikisa le nsizwa ngalo mbono wayo. 

“Chaaa ngiyakuphikisa. UMapensela uyalwenza ucwaningo futhi lana ngikhuluma ngomuntu engimaziyo siqu.

“Unomdlandla awufakayo uma enza umsebenzi wakhe. Akasiye nje umsakazi wezemidlalo kodwa ungumdlali kwayena qobo, olaziyo futhi. 

“Lo msakazi wenza izimanga ngeke ungitshele okunye mina, thatha isikhath umlalele (kahle).”