EzintshaUmculo

ULondie London uphika isoka elidutshulwe ebumnandini

Umculi wakuleli, uLondie London uliphikile isoka lakhe elisinde kukubi lidutshulwa, wathi yena kade ahlukana nalo. 

Le ntokazi ebingomunye abebekwiReal Housewives of Durban, icele ukungabuzwa lutho ngosomabhizinisi uSphamandla Mabonga.

Lokhu bekulandela ukuthi kuvele ukuthi leli soka lakhe lidubulekile lisendaweni yobumnandi eSandton entathakusa yanngoMgqibelo.

Kubikwa ukuthi uMabonga ubekule ndawo yobumnandi ngesikhathi ethikamezisana nomunye obekuyo.

Ingxabano yabo igcine ishuba waze waphuma wayolanda isibhamu emotweni. Kuthiwa lo mlisa abexabana naye ube esemlandela wamdubula.

Udubuleke ezimbanjeni ngokwemibiko kanti ukwazile ukubuyela ngaphakathi kue ndawo naye wazama ukudubula kulaba abexabene nabo. 

Ethintwa ngabeSunday World ngalesi sigameko esenzeke kulo mlisa obekwaziwa ukuthi yisoka lakhe, uLondie London ubhoke ngolaka. 

“Ngicela ningangibuzi lutho ngalowo muntu,” ucashunwe esho kanje uLondie London.

“Sahlukana naye. Ningangibuzi ukuthi nini. Fonelani yena nibuze yena yonk eimibuzo eninayo.” 

Ubekhuluma kanjena nje uLondie le nsizwa yakwaMabonga beyisesibhedlela esiseMorngside khona eSandton, yelashwa.

Sekuvele nokuthi bobabili uLondie London, ogama lakhe langempela uLondiwe Zulu, banecala abavulelwa lona lokushaya.

Kuthiwa babezikhiphile, bedla ubusha babo eKonka eSoweto ngesikhathi bevulela amavelemane kwenye intokazi eyintatheli.

Kumanje ke uMabonga ugadwe amaphoyisa ngenxa yalo leli cala namanye okuthiwa ubefunelwa wona. 

Le ntokazi yaduma kakhulu kwezomculo ngengoma yayo eyayithi Jobe London eminyakeni embalwa edlule.

Nokho ike yathatha ikhefu kwezokungcebeleka ngesikhathi isakhulisa abantwana ibheke nekhaya njengoba beyishadile eThekwini.

Ubeshade nomunye usomabhizinisi uHlubi Nkosi kodwa bagcina ngokhlukana nyakenye njengoba esebuyele nje emculweni.