EzintshaIthelevishini

Kuzovela konke ngezinsuku zokugcina zikaZahara

Uhlelo obelukhombisa ngempilo yomzwilili osanda kushona, uBulelwa “Zahara” Mkutukana lube yimpumelelo ngendlela yokuthi sekuhlelwa isizini yesibili. 

Lolu hlelo, olubizwa nge-Zahara – As I Rise, beluveza impilo yakhe kusuka esakhula kuya la esengena khona emculweni.

Walahlekelwe yikho konke ayenakho kukandela ukushiya kwakhe kwi-TS Records.  Beluveza nokuthi ubelwela kanjani ukulungisa impilo yakhe ukuze aphinde abe yindodakazi, usisi, nengoduso elungileyo. Kodwa ushone ingaqedwa ukuqoshwa isizini yesibili.

 Ngokubika kweZiMoja, izingxoxo bese zisezingeni eliphezulu sekuseduze ziphothulwe ngesikhathi ezunywa wukugula okugcine kumehlulile. 

UZahara ushone ngoDisemba ka-2023 kulandela ukuxinwa wukugula isikhashana. 

Lwabavula amehlo abalandeli balo mculi kanti ushona nje ubenezingxoxo neSABC ngokuthi kuqoshwe isizini yesibili. 

Ilungu lomndeni litshele iZiMoja ​​ukuthi lo mculi ubesaxoxisana neSABC futhi konke bekuhamba kahle kuze kube kuphazamisa ukugula kwakhe.

“Ubefuna ukushutha isizini entsha la bekuzovezwa khona nezingxoxo zamalobolo njengoba bekukhona obesefuna ukumenza umkakhe nje. 

“Kodwa wagula… Waquleka ngosuku lwamalobolo, kwashintsha izinto. 

“Kodwa i-SABC isiphinde yawuthinta umndeni, bavumelana ngokuthi baqhubeke nomsebenzi wokuqopha lolu hlelo.”  

Leli lungu lomndeni lithi bahlela ukukhombisa impilo kaZahara ngaphambi kokuba agule, balandise nangokwenzeka ngesikhathi egula.

Bazoveza nokuthi umndeni usuphila kanjani ngemuva kokushona kwakhe. 

“Akuzange kube lula. Kube nokuqagela nokungqubuzana okuningi okuzokhulunywa ngakho,” usho kanje. 

“Umndeni awazi okuningi ngezinhlelo ezifana nalolu. Kodwa uthola usizo kubantu abafana noVusi Nova obengomunye wabangani bakhe abakhulu.”

Leli lungu lomndeni lithi banethemba lokuthi isinqandamathe sikaZahara uMpho Xaba sizothola ithuba lokubeka uhlangothi lwaso ngalolu daba. 

“Unaphaziwe, wabekwa njengumuntu omubi. Uma umndeni ungamvumela ukuthi abe yingxenye yohlelo ngoba uyingxenye ebalulekile yezinsuku zakhe zokugcina, kungaba kuhle ukumnika ithuba lokuzikhuluma.” 

UZahara washona ngomhla ka-11 kuZibandlela ka-2023 ngemuva kokulaliswa inyanga yonke esibhedlela ngenxa yezinkinga zesibindi. 

Unina, uNokhaya Mkutukana watshela iZiMoja ​​ukuthi basazama ukudlulisa lokhu futhi babhekana nezinselelo usuku nosuku.

“Unkulunkulu muhle,  uzosiphilisa… Ubeyinsika yethu, sisaxoxisana nabe-SABC. 

“Thina sisuka emakhaya, asizazi lezi zinto. Kodwa abantu bazosisiza ekusiqondiseni ukuze sihambe ngendlela efanele.”