EzintshaIsikoIsintu

Uzimbele igodi uKini Shandu ethuka abesifazane

Kuyaye kuthiwe umlomo yishoba lokuziphungela kodwa kusaziwayo wakuleli, uKini Shandu lokhu akwenzeki ngendlela abecabanga ukuthi kuzokwenzeka ngayo.

Yena usabathe uyaziphungela, kodwa kunhlanga zemuka nomoya ngoba abantu abazimisele ukumlalela.

UmfokaShandu uzisusele yena iziqandu njengoba sezimtinyele waze wacela umaluju, kodwa zamkinofela noma sekunjalo.

UKini Shandu ubengundabuzekwayo kwiFacebook ngeSonto kulandela ukubhala kwakhe egxeka abesifazane abathola abantwana bengashadile. 

Phakathi kwezinto azishilo uKini Shandu wukuthi abanezingane ezingahlawuliwe yingoba bebengaziphethe kahle kulawo madoda abakhulelisa. 

Ube esenemathelwa kanti kunentokazi yakwaMabaso obekuyiyo ehamba phambili kulabo abebemembula izinqa. 

Ize yaveza nokuthi umfokaShandu unenkinga uuma sekuyiwa enkonzweni yasekamereni njengoba umphambili wakhe uthatha isikhathi ukuvuka.

Ithe nakhona lapho kusuke sekuwukwenza nje ngoba usuke uzifanela nobhanana osuvuthwe kakhulu. 

Ngemuva kwalezi zinkulumo zakhe, uShandu ugxwekwe kakhulu, kwathiwa udicilela phansi isithunzi sabantu besifazane. 

Uvuke ngoMsombuluko esezisola ngalezi zenzo zakhe, wafaka isixoliso esisemthethweni ngalokhu akubhalile kwiFacebook. 

Nokho kubukeka kukuncane ukuxolisa kwakhe ngoba umonakalo sekuvele kuwudalile.

Kuzokhumbuleka phela ukuthi njengoba engusaziwayo nje, baningi ababukela kuye nabazokufaka enhliziyweni akushoyo. 

UShandu uqale ukuzakhela igama kwezokungcebeleka engumsakazi kwiGagasi FM lisanda kusungulwa.

Wadlulela kumabonakude njengoba ayethula uhlelo lweSABC 1 iDaily Thetha, kanti muva nje usengene kwezokulingisa.