EzintshaUmculo

USjava ubhuqe umlandeli obemgcona kwiTwitter

Umlandeli obezama ukuphakama ngoSjava kwiTwitter uzithole esephoxekile, sekunguye ihlaya ngesikhathi lo mculi evele embhuqa. 

USjava ubekade eseMpumalanga ngempelasonto la abenekhonsathi eMbombela Stadium futhi obekugcwele phama kuyo. 

Omunye wabalandelu ubhale kwiTwitter ukuthi uhangane nalo mculi waKwaZulu-Natal kweline lamagaraji kaphethololi.

Uthe indlela abebabuka ngayo uSjava bekungathi ukhungathekile ukuthi kungani bengagijimi beze kuye bezocela ukushutha naye.

“Uusibuke kanje uSjava mina nabangani bami egaraji lakwa-Engen, bekungathi ulinde ukuthi sicele ukushutha naye,” kubhala Ligudu Mashige.

Ube esephendula uSjava – oqale ngokuphendula ngesiNgisi njengoba noMashige ebebhale ngaso, kodwa wabuye wayijika wayibuyisela esiZulwini.

“Inhliziyo yami yaba buhlungu ngoba anicelanga ukushutha nami, ngakhala usuku lonke,” kuphendula lo mculi. 

Uma ebuzwa ukuthi usishintsheleni isiNgisi, uthe yingoba le mpendulo yakhe beyingenaso isisindo ngolimi lukaKhwini.