EzintshaUmculo

UZanda Zakuza ubuyele ekhaya, ekhala ngobubi beGoli

Usola ubuthi obubi beGoli athi kumfakele ingcindezi engqondweni umculi osemncane waKwaZulu-Natal, uZanda Zakuza.

Le ntokazi iqoke ukuqoqa okungokwayo ike ibuyele ekhaya ePinetown la iyopholisa khona ikhanda.

Nokho akaphumile emculweni uZanda njengoba ezobuyela eGoli uma kunomcimbi aqashwe ukuyinandisa kuwo. 

Ubike lolu khwantalala athi lumcindezele ngesikhathi ekhuluma nabeZimoja, wathi uyalelwe udokotela ukuthi unenkinga yengcindezi emqondweni.

“Le mboni beyisiqala ukuba nobuthi obubi kimi futhi bengingasakwazi ukumelana nayo,” kusho uZanda.

“Bekubalulekile kimi ukuthi ngike ngithiyothi gozololo, ngithole isikhathi sokupholisa ikhanda.”

Uthe lesi simo abhekene naso sidinga abe seduze nabantu abamthanga ngokweqiniso nabazomeseka, bangamandiseli ingcindezi.

“Sengiya ngokuyodlala la ngimenywe khona eGoli – liyindawo engeyinhle kimi njengamanje.” 

Njengoba esathe gozololo ekhaya, uthole ithuba elihle lokubhala umculo omusha athi uzowukhipha maduze. 

Nokho kungenzeka awukhiphe ngaphansi kwenkampani entsha njengoba ehlela ukuhoxa kwi-Open Mic athi ayiyona lento abantu abayicabangayo. 

Akwaziwa ke noma uZanda uzoziqalela inkampani yakhe uma esephumile kwi-Open Mic, noma uzodlulela kwenye inkampani. 

Ngokombiko weZiMoja, uZanda uzibone engasabalulekile kule nkampani njengoba enganakiwe nokuyikho okumenze wacabanga ukushiya.

“Uzizwa efuna ukukhula njengeciko elizimele. Ubengayitholi imisebenzi futhi nasezimalini bekungasekuhle. 

“Yingakho enqume ukuhamba abuyele ekhaya, ayoqala kabusha ukuze abuye nezinto ezintsha,” kucashunwe umthombo usho kanje. 

Lo mculi owake wazidonsela amanzi ngomsele evuma ukuvala isikhala sikaNomcebo Zikode engomeni yakhe noMaster KG, kuthiwa ushiye iGoli ezinyangeni ezimbili ezidlule. 

Kuvela ukuthi ubeke wangena nasesibhedlela ngenxa yalo ukhwantalala, waphuma lapho wayibona ebheke ekhaya.