EzintshaUbuciko

UThuphaki ubengalulindele udumo aluthole ngomdanso wakhe

Iciko elizakhela igama ngokushesha kuleli, uLindough, odume ngoThuphaki ngenxa yokufana kwakhe nomculi wase-US uTupac Shakur, lingabanye bamaciko okuzophela amaholidi kaKhisimuzi esuthi. 

Le nsizwa idlisa ngamasudi ayo amakhulu kunayo nezicathulo ezicijile phambili nangomdanso wayo ohlukile. 

Isanda kukipha ingoma ethi, “Oksalayo,” ehambisana kuyo noFreddie Gwala, King Short, noDJ Active, kanti seyiphenduke undabuzekwayo. 

Le ngoma yayo ihambisana kahle nesigqi semishado osekwenze imenywe emishadweni eminingi ukuba izodlala kuyo. 

Okuhle ke wukuthi kuLindo, ogama lakhe langempela uLindo Sithole, udumo akuyona into entsha. 

Nokho ubengalindele ukuthi lento yokuzenza uThuphaki idume ngale ndlela esidume ngayo njengoba kuxoxwa ngaye izwe lonke manje. 

“Lento kaThuphaki yinto engayenza ngesikhathi ngilingisa emdlalweni wokubungaza impilo kaMandoza (Nkalakatha: The Life of Mandoza). 

“Ngangihlela imidanso kuwo ngaphinde ngadlala indawo kaGeneral. Kwaba khona isiqeshana la ayegqoke isudi emxegayo edansa isephu somshado. 

“Sayiqopha ngoMbasa ngabe sengiyigcina njengoba ngiyidedele manje sengifake nengoma yami kuyo,” kusho yena kwabeSowetan. 

“Ekuqaleni ngangenzela ukuphromotha ingoma yami nje kodwa le vidiyo yavele yaba wubukanguhangu yagcina ibukwe abantu abangaphezu kuka-18 million. 

“ Uma bephawula abantu babengibiza ngoThuphaki ngabona lapho ukuthi bayayithanda lento. Ngakho nganquma ukukusebenzisa… 

“Ngenza nevidiyo yengoma, ngasebenzisa khona ukuba uThuphaki futhi manje abantu sebeyangikhokhela ukuzonandisa emishadweni yabo.” 

UThuphaki the imishado vele yiyona makethe ayefisa ukungena kuyo kusukela kudala. Ingoma yakhe njengamanje isibukwe abantu abangaphezu kuka-1.7 million kwiYouTube.