EzintshaIthelevishini

Uvule icala umkamlingisi owahlinzwa udokotela mbumbulu

Unkosikazi womunye wabalingisi abapjhambili kuleli, uThabo Malema unenhlanhla ukuthi usaphila kulandela ukuhlinzwa udokotela mbumbulu esikhathini esingangonyaka esidlule. 

UHlengiwe Mbambo usakhala ngezinhlungu ezisemhlane, esiswini nakwesokunxele sokhalo lwakhe kulandela ukuhlinzwa ngoZibandlela nyekenye. 

Lokhu sekwenze nesimo sabanga sihle emshadweni wakhe osemusha njengoba ephila nezinhlungu nje. 

Unokulaliswa esibhedlela isikhathi eside ngenxa yalezi zinhlungu aphila nazo nokuba ntekenteke kwempilo yakhe kusukela ahlinzwa. 

Le ntokazi engumama onezingane ezimbili isivule icala lokuzama ukubulala nokuzenza udokotela. 

Icala livulwe esiteshini samaphoyisa saseDouglasdale, enyakatho yeGoli. 

Udokotela mbumbulu lo kuthiwa usebenza kwesinye sezibhedlela ezizimele khona eGoli. 

Ngokubika kwabeSunday World, amarekhodi akhomba ukuthi wayezohlinzelwa ukukhishwa isibeletho ngomhla zingu-22 kuZibandlela. 

UMbambo wayezitshela ukuthi konke kuhambe kahle, kwaze kwaba kuqala izinhlungu. 

Wabuyela esibhedlela kanti uma esexilongwa kahle, kwavela ukuthi walimala ngesikhathi ehlinzwa. 

Kulapho ke uMbambo abona khona ukuthi ukulimala kwakhe kwaba yingenxa yobudedengu ngesikhathi ehlinzwa. 

Uthe wavula icala ngalo dokotela mbumbulu ngemuva kokuthi imininingwane wakhe ingatholakalanga ebhodini elibhalisa odokotela kuleli, iHealth Professionals Council of South Africa (HPCSA).

Incwadi eyathunyelwa kuleli bhodi kubuzwa ngalo dokotela, ongowokuzalwa eGhana, iveza ukuthi leli bhodi alinayo imininingwane yakhe. 

“Ngiyaqinisekisa ukuthi (igama likadokotela) aliveli ohlwini la kubhaliswe khona odokotela,” ifundeka kanje ingxenye yale ncwadi.

UMbambo uthe uyakhumbula nje lo dokotela emthintathinta ngesikhathi ehlizwa, kodwa uma sekuphuma incwadi yezindleko, wabhalwa njengobesiza. 

Amaphoyisa aseDouglasdale akuqinisekisile ukuthi icala livuliwe kodwa okwakamanje bekungakaboshwa muntu.