EzintshaUMaskandi

UGatsheni ubonga abalandeli, uza nomculo omusha ngoDisemba

Usengomunye wabaculi abaphambili kuMaskandi kanti wephule nerekhodi leminyakanyaka kulo mculo – lowo uGatsheni, igagu lasoPhongolo. 

Kuleli viki uGatsheni uveze ukuthi icwecwe lakhe elidlule selishaye iplathinamu, okusho ukuthi selidayise amacwecwe angaphezu kwesigidi.

Leli cwecwe lakhe beligadla ngengoma igcine isifana neculo lesizwe koMaskandi ethi, uMalume. 

Le ngoma beyizenzela nje ezinkundleni zokuxhumana ikakhulukazi kwiTik-Tok kanti ihehe nabanye abebengawunakile uMaskandi.

“Nawu umlando wePlatinum Award kuMaskandi,” kubhala uGatsheni kwiFacebook kuleli viki.

“UShwi noMtekhala (bakwenza lokhu)  ngo-2005, mina ngangifunda uGrade 7 ngaleso sikhathi. 

“UGatsheni Igagu lasoPhongolo 2023, shiqe emlandweni ngenxa yakho. Ngiyabonga.” 

Uphinde wabuya eseveza izithombe zemfuyo yakhe yezimbuzi athi nayo unayo nje kungenxa yokwesekwa ngalabandeli bakaMaskandi. 

“Konke lokhu okubonayo, kungenxa yokwesekwa nguwe…. Nakulonyaka ngicela niphinde ningeseke kakhulu. 

“Ngeviki lokuqala likaDisemba 2023 ngiyawudedela umsebenzi,” kusho uGatsheni.

Uthe njengamanje izimbuzi zakhe sezibheke ku-200 futhi lokhu yisifiso sakhe esidala.

“Zibalelwa ku-150 uma ngingawabali amazinyane. Ngiyabonga ngokwesekwa eningipha kona, ningadinwa yimina.

OLUNYE UDABA: Uyabuya uMaMkhize, uthembisa ukuveza ubuyena bangempela

“Singabantu, sinezinto esizithandayo ngale komculo. Umculo uyangelekelela ukufeza amanye amaphupho ami, nezindlu zodaka azisekho.”