ImicimbiUMaskandiUmculo

‘OTshatha badonswa uKhuzani ngamakhala,’ kusho uZanefa Ngidi

UZanefa Ngidi usekhwele wadilika kubahleli bemicimbi kaMaskandi, ethi badlala abaculi abadumile futhi sebedonswa yibo ngamakhala. 

Uthi sekushaywa nemithetho engafanele ngoba nakhu izohambisana nabaculi abathile abanabalandeli abaningi.

“Sekusele kancane ukuthi basikhwele, bathi nje, ‘dunusani manje sinikhwele nonke,’,” kusho uZanefa kwividiyo efakwe yiPerfect TV kwi-TikTok. 

“Futhi nje ngiyasola ukuthi bakhona asebelitholile ijalantiya ngoba, ay ngibona omaMaskandi, hhayi angisabatholi kahle.

“Abayingeni eyethu thina esikwazi ukudlala isigingci, esingoMaskandi bangempela. Kuhlanganwa nalezi nhlikinhliki ezingoBig Zulu. 

“Bahlangana ngomqondo wamahwangqa wokuthi thina kumele singazishayi izigingci. 

“Ngifuna ukukusho ukuthi umbhedo lowo, kuyangicasula. Akukwazi ukuthi singazidlali izigingci ekubeni sabukela noBhekumuzi (Luthuli) ababeziphatha. 

“Sabukela kubantu ababezidlala. Abantu okumele bangaziphathi izigingci ibona oMthandeni lamakhosinyana. Lezinto ezithi zingamakhosi, uyangizwa? 

“Akukho nkosi la. Inkosi kanjani umuntu ongakwazi ukudlala isigingci? Nakhona lezinto aziganiwe. Ubani ongaphathwa isishimane. 

“Ngoba nakhu uKhuzani engakwazi ukudlala isigingci sekufanele nathi singazidlali? 

“Sigel’uKhuzani. UTshatha ayikho into ayithanda njengoKhuzani. UKhuzani uma engathi abazikhulule emgwaqeni, bengazikhulula oTshatha. 

“OTshatha abayiyeke leyonto. UTshatha ngimhlonipha kabi mina ukuthi engasikhulumela umbhedo. 

“Akayeke ukushayela oMaskandi umthetho ngoba nakhu engumhleli wemicimbi,” kuqhuba uZanefa Ngidi. 

UZanefa Ngidi ube eseveza ukuthi akasafisi ukuphinde asebenzisane noGe Ngcobo, emsola ngokuthi umthatha kancane. 

“Umuntu engisafisi ukusebenza naye olo abathi uGe, lo abambiza uMapholoba hhayi… 

“Ujwayelana kabi loyo. Awukwazi ukuthi ungathi ungowangasekhaya uzongicindezela, uzongifaka ngo-4 emini bese unginikeza uR10 000. 

“Ungijwayela kabi. Uma engubuka uGe ungibona ngifanelwe uR10 000/ R15 000… Akekho umuntu ongijwayela kabi njengaloya mfana. 

“Akukwazi ukuthi ngimdala kangaka, nginesiziniseko ngimdala kunaye. Ukuthi nje ngine-baby face… Ngisuke eJozi namajita ngize la ngizohlatshwa ngoR10 000. 

OLUNYE UDABA: Sicacisa eyokufakwa, nokukhishwa kwamanzi amnyama ekhaya

“Kujuluka isiphongo usubuyela emuva. Uma sewubafonela oGe abasalubambi ucingo,” kuchaz auZanefa.