UMaskandiUmculo

Uzoqopha eyakhe indlela uMzukulu kaShafuza ozalwa uMjikijelwa

Umzukulu kaShafuza, okuyindodana kaMjikijelwa “iChalaha” Ngubane ongasekho emhlabeni ulandela ezinyathelweni zikayise. 

Le ndodana kaMjikijelwa, obedume ngeChalaha likaShafuza, uthi yize elandela umsebenzi kayise, kodwa uzoqopha owakhe umlando ngendlela yakhe. 

“Ubaba wawuqopha owakhe umlando. Ngiyambonga ukuthi wayivula indlela  neminyango,” kusho le nsizwa esencane. 

“Mina ngizoshaya ingoma ngekhono lami. Nginenhlanhla ukuthi umculo ngiyawuthanda ekubeni uvele usegazini kimina.”  

Uthi yize ebengazama ukunqamulela ngokusebenzisa igama likayise ukuzifaka kubalandeli, ufuna ukulisebenzela elakhe igama. 

“Ngifisa ukuxwayisa nabanye abafowethu nodadewethu abazalwa ngosaziwayo ukuthi kumele bakhohlwe ukuthi bazalwa ngosaziwayo… 

“Kodwa bazazi ukuthi bona ababona osaziwayo futhi kumele bazakhele awabo amagama. 

“Njengoba ngiqale lo msebenzi nje, ngiyawujulukela ngezithukuthuku zami,” kuchaza uMzukulu kaShafuza.

UMaskandi ubukeka ukhula mawala muva nje futhi nabaculi abasha bayemukeleka ikakhulukazi uma beqhamuka nento entsha.

NoMzukulu kaShafuza uthi ufisa ukwamukelwa njengoba esewukhiphile umsebenzi wakhe sewuphambi kwabantu. 

“Nginxusa abathandi bomculo wesintu ukuthi balandele umculo wami nabaculi abasha endimeni kaMaskandi. 

“Umsebenzi usukhona, usuphumile ngigabe phambili ngengoma esihloko sithi ‘Ngiyajola jola’, kukhona nenye engicabanga ukuthi izodlisa ethi ‘Seyimningi leminyaka’,” kuchaza yena. 

Bakhona nabanye abaculi bamaMaskandi abalandela ezinyathelweni zoyise. 

OLUNYE UDABA: URingo ukhala ngokubhuliswa amazolo kuhle kwevukane

Kukhona iThole leNdidane, indodana kaMgqumeni, ekaMxosheni, ekaMfiliseni, ekaKhansela, ekaMfazomnyama nekaKhandalenja.