InkoloUmculo

Wakha indlu yeSonto ka-R1 million uThinah Zungu 

UThinah Zungu usesebenzise umculo wakhe ukuvuselela abantu isikhathi eside, manje usezongena nasepulpiti. 

Kulo nyaka ugcotshwe waba ngumfundisi kanti ubekhonza ebandleni i-Ark Fellowship Church. 

Lo mculi weGospel kumanje umatasa nokwakha ibandla lakhe eNanda.

“Sikhuleka njalo ngeSonto esakhiweni esidala, kodwa sisezinhlelweni zokuthuthela esakhiweni esisha maduze,” usho kanje kwabeZimoja. 

Njengoba uThinah engazange akuhlele ukuba ngumfundisi, akazange akuhlele ukuthi ngelinye ilanga azakhele elakhe ibandla. 

“Angikaze ngihlele, angikaze ngicabange ukuthi ngiyoba ngumfundisi ngelinye ilanga, kodwa uNkulunkulu wavele wangibiza kwadingeka ngilwemukele ubizo,” usho kanje. 

Ukuze akhe ibandla uthathe imali kweyakhe abezongele yona nabeyitshalile.

“Sengiyitshale ebhilidini nezithembiso zabazalwane nabanye abalandeli bami.

“Kuze kube manje sesisebenzise u-R500 000 kanti sisadinga enye ingxenye yesigidi ukuze siqedele indlu kaNkulunkulu,” usho kanje.

Imali nokuceba akuyona into emkhathazayo uThinah, kodwa ulapha abantu ngomculo wakhe. 

“UNkulunkulu ufanelwe yizakhiwo ezinhle ukuze simdumise ezindaweni ezinhle futhi sikhululeke phambi kwakhe. 

“Sidinga ukuchitha isikhathi nemali yethu kuNkulunkulu. Ukuba nebandla esilibiza ngelethu kunginika. ukuthula. 

“Ngibizelwe ukwenza lokhu ngesizathu, akukhona okwami ​​ukunquma ukuthi bangaki abazalwane abazosijoyina. 

“Noma ngabe kukhona abantu abangu-10 inqobo nje uma sisakaza ivangeli futhi sishintsha izimpilo. 

“Anginandaba nokwenza imali, ngizuzela uKristu imiphefumulo.”

Ngokungena kwakhe ebandleni uThinah ngeke ashiye emculweni, usazoqhubeka nokukhonza ngomculo. 

“Angifuni ukuziphambanisa lezi zinto ezimbili ngoba baningi abantu abathola ukuvuseleleka nasemculweni wami. 

“Bengishumayela ngomculo, manje ngizoshumayela ngihola abantu bakaNkulunkulu engibizelwe bona. 

“Ngikholwa ukuthi ngagcotshwa ngosuku engazalwa ngalo.” UThinah uthi sekumele enze izinguquko empilweni njengoba esengumfundisi. 

“Impilo yami isishintshe ngokuphelele. Manje kufanele ngikwazi ukunika isikhathi esilinganayo umsebenzi wami, umsebenzi kaNkulunkulu nomndeni wami. 

OLUNYE UDABA: Uyakuphila akushumayelayo uBhishobhi Msomi

“Ngakho isikhathi esengeziwe siyadingeka futhi sidinga ukusetshenziswa ngokuhlakanipha,” usho kanje.