Umculo

UGame Changer uzojika izinto ngampela kuMaskandi

Into emfake emculweni uLindokuhle Xulu, odume ngelikaGame Changer yisifiso sokudlulisa umlayezo esebenzisa ikhono azalwa nalo. 

Lo mculi udabuka eNtembisweni. UGame Changer, okungamagama esiNgisi asho ukuthi uzojika izinto, usengomunye wabaculi bakaMaskandi okungangabazeki ukuthi bayohlala bekhunjulwa. 

Ungene khaxa kuhle kwedada lingena emanzini emculweni, kwaba ngathi kudala afika kulo mculo othandwa yizigidi zabathi kuleli. 

Ulandela ezithendeni zoSenzo “Ntencane” Zondi waseShane esigodini saseNgoje, uSicebi “Nkosiyamagcokama” Dlamini waseMachunwini eMsinga, uDumakahle waseBaqulusini, mboGatsheni wasoPhongolo. 

Uma esengene esteji, uGame Changer ushaya into eyenza abaculi abadala baphenduke izibukeli, bakhohlwe ukuthi nazo basazocula ngemuva kwakhe. 

Unekhono lokushaya isigingci nelokubhala izingoma. UGame Changer akayena ulingisa kodwa ushaya ingoma yakhe ehlanyisa abalandeli bomculo. 

Kumanje uyinyama kubahleli bamakhonsathi omculo kuleli nasemazweni angaphandle kwaleli. 

Okuhle ngaye nale genge engena muva nje emculweni wukuthi bayawazi umbombo kathisha ngakho baqhamuka namacebo amasha okukhulisa uMaskandi.

Kubaculi aseke washiyelana nabo inkundla kukhona oBig Zulu, Javiazimnike Khenyeza, Khuzani, Abafana bakaMgqumeni, Thokozani Langa, Dumakahle, Dlubheke, noGatsheni. 

Le nsizwa yakoGxabhashe idonsa intambo kugxabhe izisu kwabasuke bembuka ngaleso sikhathi. 

OLUUNYE UDABA: Ugcagce eqeda kufihla umyeni oshone sekubalwa izinsuku

UGame Changer uthi ufuna ukulandela lapho kuhambe khona uJoseph “Mshengu” Shabalala ongumsunguli weLadysmith Black Mambazo ngokufaka umculo kaMaskandi kwabezizwe.