Umculo

Waliphiwa ikhehla elezwa encinza isigingci elikaBoss yeNtambo

Isigqi Sethu sikhiphele u-Ayanda Mkhwanazi, odume ngelikaBoss yeNtambo kuMaskandi, eshashalazini ngenhloso yokwazi kangcono ngale nsizwa. 

Uthi ukhulele eNtambanani, esigodini saseFuyeni nalapho eqale khona imfundo yamabanga aphansi eFuyeni Primary school. 

Wabe esedlulela eNhlangwini High school lapho ephothule khona ibanga leshumi elibuye laziwe ngoMatikuletsheni kuleli. 

Umfo kaMkhwanazi waqala emncane ukukhombisa ikhono lomculo nengoba asheshe waba yigoso lengoma ezinsizweni zangakubo. 

KuMaskandi ungene ngokusebenza NamaQhama Amahle, wakhula kakhulu endimeni yezomculo njengoba egcine eseshaya isigingci esivusa abadala emathuneni. 

Kunamuhla ulandela emaqhaweni ayexoxisa isigingci abafana noMfazomnyama, Mgqumeni, Maqhude Mkhize, Nyon’eMhlophe, Mpukane Dube, noMafutha eNkukhu. 

Kubaculi asesebenze nabo ebashayela isigingci singabala uMzukulu weKhaladi, iMamba emnyama, Osolwazi Bangempela, IMamba emhlophe, Amajaha Amahle, iBhungu elisha. 

Kulapho ke okuqhamuke khona leli gama lakhe lokuthi unguBoss yeNtambo.  

Uthi leli gama walithola ngemuva kokuthi kade ehamba ezidlalela isigingci emgwaqeni, wahlangana nobabathile osekhulile. 

“Wangicela ukuthi angimshayele intambo… Wabe esengiqamba leli gama lokuthi ngiyiBoss yeNtambo,” kusho yena. 

“Ngalesosikhathi ngangiyeseyigidangoma.” Uphinde waveza ukuthi kumanje uziphushela umculo wakhe ezinkundleni eziwudayisa ngomoya (online).

“Alikho icwecwe esengilikhiphile ngenxa yokuswela uxhaso lokungena estudiyo ngiyokhipha khona umsebenzi wami. 

“Ngingakujabulela kakhulu ukuthola ithuba lokuyorekhoda eDowntown Studios lapho kusebenza khona uMzamo Ndlovu.”

UMzamo wazakhela igama ngesikhathi esebenza noMtshengiseni Gcwensa phakathi kwabanye.  

UBoss yeNtambo uthi luyeza lukhulu kubalandeli bomculo kaMaskandi njengoba ezoshaya ingoma eyomile. 

“Mina angizile ngokuzohubha udumo ngokuthi ngigcine sengiklwebhana nabanye abaculi kodwa ngizophaka izingoma ezinomlayezo. 

FUNDA NALA: Igeza lakwaNgoza linezifiso ezizokusa uMaskandi phambili

“Ngizophaka izingoma ezixoxa ngokushela kwamabhungu asakhula ukugqugquzela ukuthi avuse imizi yoyise.”