Umculo

Ubhebhezela intokozo nethemba ngomculo uNtokozo

UNtokozo “Ntokoh” Ngubane, ongumculi weGospel odabuka eShane, eGreytown uthi bekuyindlela yendalo ukuthi angene kulo mculo.

Uthi ukhulele emndenini okholwayo njengoba bekhonza ebandleni leChurch of Gospel khona ngakubo eShane. 

Uqale ukucula esemncane esangena usontosikole. Yatshaleka lapho imbewu yothando lomculo wokudumisa. 

Ekukhuleni kwakhe uNtokozo wahlangana namanye amantombazane asendaweni basungula iqembu bazibiibza ngeLovers of God.

Iqembu lalithembisa ukuthula njengoba lake lasebenzisana nabaculi asebemunkantsh’ubomvu oBabo Ngcobo noSgwili Zuma noThina Zungu. 

“Nokho sagcina singayanga ndawo ngoba leli qembu lahlukana ngenxa yezizathu ezeihlukene njengokuthi abanye bagana,” kusho uNtokozo. 

Yingakho ke manje esezinhlelweni zokuzimela, akhiphe umculo wakhe ehamba yedwa. 

“Ngifuna ukudlulisa umlayezo oqondile ngomculo woKholo njengoba ngiqonda ukuthi singabantu siyadinga ukukwabelana ngolwazi lomphefumulo. 

“Kumanje lelizwe lidinga umkhuleko njengoba siyabona abantu baphelelwe yithemba ngenxa yokubulalana okudlangile kuleli. 

“Nongabibikho kwemisebenzi kudla lubi, kanjalo nezifo ezingalapheki azizibekile phansi,” kuchaza uNtokozo. 

Usevele ke ungenile estudiyo kanti uthi uzokhipha icwecwe lakhe ngoZibandlela. 

Ngomculo wayo, le ntokazi isike yahambela amazwe ngamazwe. Isike yazifikela e-Israel, Egypt, Germany, Botswana naseSwatini. 

OLUNYE UDABA: Izoshaya ngoludala iSoul Brothers emcimbini wayo eGoli

Uveze nokuthi isifiso sakhe esikhulu wukungena kwiJoyous Celebration eholwa ngoLindelani Mkhize noJabu Hlongwne.