ImicimbiUmculo

‘Ikhumbul’ekhaya’ iLadysmith Black Mambazo ibuyela eThekwini

I-Ladysmith Black Mambazo iqale uhambo lwayo olubizwa nge-SA Legacy Tour ngoMeyi eJoburg Theatre, kanti manje amabombo asebheke eDurban Playhouse. 

Leli qembu lesicathamiya, eselike lahlabana ngendondo yeGrammy Award amahlandla amahlanu eminyakeni engu-60 kusukela lasungulwa, lizojabulisa iTheku ngomhla ka- 29 no-30 kuMandulo, nangomhla ka-1 kuMfumfu.

Amathikithi alolu hambo lomculo atholakala ngo-R250.00 eWebtickets.

Ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka, lolu hambo luzodlulela eKapa, ​e- Artscape Theatre kusukela ngomhla ka-16 kuya ku-19 kuLwezi.

Isiphetho salolu hambo sizoba sePretoria State Theatre kusukela ngomhla ka-14 kuya ku-17 kuZibandlela. 

Eminyakeni emine edlule bethula iLadysmith Black Mambazo Mobile Academy, uhlelo oluthuthukisa intsha esafisa emculweni wesicathamiya nomculo wesintu.

Ngokusekelwa uMnyango wezeMidlalo, uBuciko, namaSiko kuzwelonke, amanye ala maqembu aseshiyelana inkundla neMambazo emicimbini yamazwe ngamazwe, nakulolu hambo lwe-SA Legacy Tour.

EThekwini bazoqhakambisa ikhono elivundululwe KwaZulu-Natal, okubalwa i-Africa Mamas yaseThekwini, Umzamo Young Boys yaseMgungundlovu, ne-Inkunzi Emnyama yaseMsinga.

USibongiseni Shabalala oyilungu laleli qembu uchaze wathi, “ILadysmith Black Mambazo ihlose ukukhulisa lolu hlelo lusabalalise kuzo zonke izifundazwe eziyisishiyagalolunye zakuleli.

“Uhlelo luzokhombisa umbukiso osezingeni lomhlaba yithi kanye nabaculi abasanda kutholwa, ngenhloso yokukhuthaza abaculi abasebasha ukuthi bathande futhi balondoloze amasiko namagugu ngomculo.”

Yize bechitha isikhathi esiningi sonyaka benandisa phesheya, lolu hambo lunendawo ekhethekile kubalandeli babo baseNingizimu Afrika. 

USibongiseni Shabalala uyakhumbula, “Abalandeli baseNingizimu Afrika kudala belandela impumelelo yeMambazo.

“Kusukela ekuqaleni, leli qembu lephule amarekhodi ngokuba yiqembu lomculo elidayisa kakhulu eNingizimu Afrika ngeminyaka yawo-70 no-80.

“Ukwesekwa okukhulu kwabalaleli baseNingizimu Afrika nasemazweni angomakhelwane kwavulela iMambazo indlela yokukhangisa umculo wayo emhlabeni wonke.”

ILadysmith Black Mambazo icula ngezimo zezwe

U-Albert Mazibuko, osenesikhathi eside eyilungu laleli qembu, uyanezezela, “Ukucula ekhaya kubaluleke kakhulu ngoba izindaba zomphakathi eNingizimu Afrika yizo ezagqugquzela umculo weMambazo ngezikhathi zobumnyama bobandlululo kuze kube manje. 

“ILadysmith Black Mambazo iyisibuko esiveza izinto ezenzeka emphakathini waseNingizimu Afrika.”

Lolu hambo lukazwelonke akulona nje elokuxhumanisa nabalandeli bendawo kodwa nokugubha umlando waleli qembu.

UShabalala uthi, “Umsunguli waleli qembu, uSolwazi Joseph Shabalala, wayengumxoxi wezindaba, futhi wasebenzisa umculo ukuxoxa ngezinto azidlulele empilweni yakhe.

“Ukucula phambi kwezihlwele zaseNingizimu Afrika kufana nokuphothulwa kwempilo yakhe emculweni.”

ITheku linendawo ekhethekile enhliziyweni yeMambazo ngenxa yokubaluleka kwalo emlandweni.

UShabalala uyachaza, “ILadysmith Black Mambazo ithatha iTheku njengekhaya layo lesibili. 

“USolwazi uJoseph Shabalala wafudukela eThekwini ngo-1960 wasungula iLadysmith Black Mambazo eThekwini lapho ayehlala khona elokishini laseClaremont, ngasePinetown, eThekwini.”

OLUNYE UDABA: Amaciko ethu: umama Esther Mahlangu yihlahlandlela

Emibukisweni yaseThekwini, ungalindela umculo oshukumisayo nothinta inhliziyo, kusukela kumculo wakudala weMambazo kuya ezingomeni ezintsha.