Umculo

Uzigqaja ngokubhala ingoma engadeleki uSaliwa

Umculi kaMaskandi uSaliwa uthi eyakhe ingoma ayidumi isikhashana bese iyacisha, kodwa ihlezi iyinoni noma sekuneminyakanyaka yaphuma.

USaliwa, oke waduma ngesenzo esibi sokugxavuna isitho sowesifazane sangasese ngesikhathi eshutha naye, uthi yena waliphiwa ikhono lokubhala ingoma.

Uvele ke uyigagu futhi izingoma zakhe zinedumela kubalandeli. Uveze imfihlo yakhe ngesikhathi ekhuluma nabeKZN Podcast muva nje.

“Eyami ingoma ayinalo ibhadi lokunakwa amaviki ambalwa. Ivele ihlale nje ithi gxi,” kusho leli ciko.

“Bese ulokhu uyilalelile nje ungayideli. Namanje nje ingoma esikhuluma ngayo eyangonyaka odlule.

“Ngisho ungayibheka ezinkundleni zokuxhumana, iyasho ukuthi isinonyaka (ikhona),” kuchaza uSaliwa. 

“Kodwa uma uyidlala ungathi ingoma entsha, ayideleki. Umehluko ilowo, ayideleki eyami ingoma. 

“Uma ngiyibhala ngiyifaka isintu kakhulu ngoba isintu siyakhela ngoba siyimpande yethu.” 

Phakathi kwezingoma zakhe ezidumile kukhona iSuka SishimaneAmacala obaba neGhanama.

OLUNYE UDABA: Ufike ngodli kuMaskandi uNgeneyntweni onamakhono amaningi

Okunye okuphawulekayo ngaye wukuthi uzalwa ekhaya lamagagu nengoba nodadewabo uNdoni eshaywa wona umculo wesintu.